Om oss

Sigrid Rudebecks Skolas 150-årsjubiléum anordnas av Sigrid Rudebecks Stiftelse, som är en ideell stiftelse. Verksamheten i Sigrid Rudebecks Gymnasium bedrivs i det av Stiftelsen helägda Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola, som alltså är huvudman för gymnasiet.

Skolan har för närvarande ca. 470 elever på Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, båda treåriga. Undervisningen syftar till att vara förberedande för högre studier och stort utrymme ges också för de estetiska ämnena.

Rektor för gymnasiet är sedan ca 10 år Murielle Ovise och biträdande rektor Christina Olsson. Skolan finansieras helt av offentliga bidrag baserade på antalet elever och deras studieinriktning.

I styrelsen för Sigrid Rudebecks Stiftelse sitter bl.a. personer som nomineras av Chalmers, Göteborgs Universitet och föräldraföreningen på skolan. Hösten 2019 utgöres styrelsen av följande personer:

Anders Linde, ordförande
Lena Carlsson Ekander, vice ordförande
Christina Backman
Jan Edshage
Rósa Jónasardóttir
Maria Knutsson Wedel
Tomas Setterberg
Peter Svanberg

Stiftelsen bär det administrativa och ekonomiska ansvaret för 150-årsjubiléet. Gymnasiet som sådant har ingen organisatorisk roll eller något ekonomiskt åtagande i sammanhanget.